>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1134

13matching. Displaying : 1 - 13


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1134-001 Graphium arycles Male 25.xi.1980 Poctonchai, Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1134-002 Graphium arycles Male 9.vi.1979 Khao Khiew, Chonburi, Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1134-003 Graphium arycles Male 3.vi.1977 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1134-004 Graphium arycles Female 5.viii.1961 Trang Bom, Vietnam S. Igarashi
IGA-Pa1134-005 Graphium arycles Male 30.viii.1974 Tha Ngon, Vientiane, Laos S. Igarashi
IGA-Pa1134-006 Graphium arycles Male i.1973 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1134-007 Graphium arycles Male Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1134-008 Graphium arycles Male i.1973 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1134-009 Graphium arycles Male 24.iv.1979 Johor, Malaya, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1134-010 Graphium arycles Male 20.xii.1974 Langogan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1134-011 Graphium arycles Male 20.xii.1974 Tarabanan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1134-012 Graphium arycles Male i.1973 Irawan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1134-013 Graphium arycles Male 12.viii.1992 Susuk, Sumatera, Indonesia S. Igarashi