>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1128

27matching. Displaying : 1 - 27


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1128-001 Iphiclides podalirius Male 5.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-002 Iphiclides podalirius Male 4.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-003 Iphiclides podalirius Male 20.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-004 Iphiclides podalirius Male 11.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-005 Iphiclides podalirius Male 22.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-006 Iphiclides podalirius Male 20.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-007 Iphiclides podalirius Male 25.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-008 Iphiclides podalirius Male 20.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-009 Iphiclides podalirius Male 30.vi.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-010 Iphiclides podalirius Male 11.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-011 Iphiclides podalirius Male 22.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-012 Iphiclides podalirius Male 16.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-013 Iphiclides podalirius Male 30.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-014 Iphiclides podalirius Male 18.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-015 Iphiclides podalirius Male 11.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-016 Iphiclides podalirius Male 5.vi.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-017 Iphiclides podalirius Female 21.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-018 Iphiclides podalirius Female 22.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-019 Iphiclides podalirius Female 11.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-020 Iphiclides podalirius Female 30.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-021 Iphiclides podalirius Female 6.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-022 Iphiclides podalirius Female 30.vi.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-023 Iphiclides podalirius Female 29.vi.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-024 Iphiclides podalirius Female 20.vii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-025 Iphiclides podalirius Female 22.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-026 Iphiclides podalirius Female 22.vii.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1128-027 Iphiclides feisthamelii Male 7.vi.1974 Tlemcen, Algeria S. Igarashi