>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1116

65matching. Displaying : 1 - 65






Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1116-001 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-002 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-003 Pazala euroa Female 6.iv.1969 Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-004 Pazala euroa Male 7.v.1968 Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-005 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-006 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-007 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-008 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-009 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-010 Pazala euroa Male iv.1966 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-011 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-012 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-013 Pazala euroa Male iv.1965 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-014 Pazala euroa Male iv.1965 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-015 Pazala euroa Male iv.1965 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-016 Pazala euroa Male iv.1966 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-017 Pazala euroa Male iv.1966 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-018 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-019 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-020 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-021 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-022 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-023 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-024 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-025 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-026 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-027 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-028 Pazala euroa Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-029 Pazala euroa Male 3.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1116-030 Pazala euroa Male 3.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1116-031 Pazala euroa Male iv.1965 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-032 Pazala euroa Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1116-033 Pazala euroa Male 27.v.1981 Mt. Emei shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1116-034 Pazala euroa Male v.1988 Kangding, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1116-035 Pazala euroa Male Tibet, China S. Igarashi
IGA-Pa1116-036 Pazala mandarina Male 10.xii.1977 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1116-037 Pazala mandarina Male 10.xii.1977 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1116-038 Pazala mandarina Male 10.xii.1977 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1116-039 Pazala mandarina Male 4.ii.1988 Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1116-040 Pazala mandarina Male ii.1988 Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1116-041 Pazala euroa Male 15.v.1987 Mt. Dali, Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1116-042 Pazala euroa Male 15.v.1981 Mt. Qingcheng shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1116-043 Pazala euroa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1116-044 Pazala euroa Male 15.v.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-045 Pazala euroa Male 6.v.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-046 Pazala euroa Male 15.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-047 Pazala euroa Male 26.iii.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-048 Pazala euroa Male 17.iii.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-049 Pazala euroa Male Vic. Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-050 Pazala euroa Male 17.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-051 Pazala euroa Male 27.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-052 Pazala euroa Male Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-053 Pazala euroa Male Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-054 Pazala euroa Male 3.v.1984 Meifeng, Chia Yi, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-055 Pazala euroa Male Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-056 Pazala euroa Male 3.v.1984 Meifeng, Chia Yi, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-057 Pazala euroa Male 3.v.1984 Meifeng, Chia Yi, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-058 Pazala euroa Female 26.iii.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-059 Pazala euroa Female 17.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-060 Pazala euroa Female 16.iv.1974 Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-061 Pazala euroa Female 17.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-062 Pazala euroa Female 13.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-063 Pazala euroa Female 13.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-064 Pazala euroa Female 27.iv.1977 Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1116-065 Pazala euroa Female 10.iv.1977 Mt. Chi-Lan, I-lan, Taiwan S. Igarashi