>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1115

29matching. Displaying : 1 - 29


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1115-001 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-002 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-003 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-004 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-005 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-006 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-007 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-008 Meandrusa lachinus Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-009 Meandrusa lachinus Male vi.1978 Teesta River, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-010 Meandrusa lachinus Male vii.1977 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-011 Meandrusa lachinus Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-012 Meandrusa lachinus Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-013 Meandrusa lachinus Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-014 Meandrusa lachinus Female vii.1977 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-015 Meandrusa lachinus Female vii.1977 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1115-016 Meandrusa lachinus Male iv.2001 Sapa, N. Vietnam S. Igarashi
IGA-Pa1115-017 Meandrusa lachinus Female 25.iii.1996 Fang, Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1115-018 Meandrusa lachinus Female 10.iii.1998 Fang, Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1115-019 Meandrusa lachinus Female 29.iv.1994 Doi Pa Hom Pok Fang, Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1115-020 Meandrusa lachinus Female Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1115-021 Meandrusa lachinus Male 30.iv.2006 Tam Dao, N. Vietnam S. Igarashi
IGA-Pa1115-022 Meandrusa lachinus Male 24.vii.2000 Qingchenghoushan, Dujiangyan, Sichuan, China M. Harada
IGA-Pa1115-023 Meandrusa lachinus Male 25.vii.1980 Mt. Emei shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1115-024 Meandrusa lachinus Male vi.1980 Mt. Emei shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1115-025 Meandrusa lachinus Male vi.1980 Mt. Emei shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1115-026 Meandrusa lachinus Male 7.v.1980 Mt. Emei shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1115-027 Meandrusa lachinus Male 25.vii.1980 Mt. Emei shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1115-028 Meandrusa lachinus Male 1.vi.1981 Mt. Emei shan, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1115-029 Meandrusa lachinus Male 24.vii.2000 Qingchenghoushan, Dujiangyan, Sichuan, China M. Harada