>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1113

26matching. Displaying : 1 - 26


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1113-001 Meandrusa payeni Male Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-002 Meandrusa payeni Male iv.1976 Khasi Hill, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1113-003 Meandrusa payeni Male iv.1976 Khasi Hill, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1113-004 Meandrusa payeni Male iv.1976 Khasi Hill, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1113-005 Meandrusa payeni Male iv.1976 Khasi Hill, Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-006 Meandrusa payeni Male Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-007 Meandrusa payeni Male Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-008 Meandrusa payeni Male vi.1959 Khasi Hills, N. E. India S. Igarashi
IGA-Pa1113-009 Meandrusa payeni Female Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-010 Meandrusa payeni Female Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-011 Meandrusa payeni Female Khasi Hill, Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-012 Meandrusa payeni Female Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-013 Meandrusa payeni Female Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-014 Meandrusa payeni Female iv.1976 Khasi Hill, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1113-015 Meandrusa payeni Male 13.vi.1998 Br. Vic. Ban Nape, Hydroelectric Power Station, Laos S. Igarashi
IGA-Pa1113-016 Meandrusa payeni Male 4.vi.2000 Br. Tam Dao 900 m, N. Vietnam S. Igarashi
IGA-Pa1113-017 Meandrusa payeni Female 10.vii.2000 Br. Tam Dao 900 m, N. Vietnam S. Igarashi
IGA-Pa1113-018 Meandrusa payeni Female ix.1978 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1113-019 Meandrusa payeni Female Assam, India S. Igarashi
IGA-Pa1113-020 Meandrusa payeni Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1113-021 Meandrusa payeni Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1113-022 Meandrusa payeni Female 1.iv.1986 Cameron Highland, 19 miles from Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1113-023 Meandrusa payeni Female 7.xii.1986 Cameron H.L., Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1113-024 Meandrusa payeni Female ix.1984 Cameron Highland, 19 miles from Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1113-025 Meandrusa payeni Female Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1113-026 Meandrusa payeni Female Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi