>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1107

29matching. Displaying : 1 - 29


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1107-001 Trogonoptera brookiana Male i.1979 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-002 Trogonoptera brookiana Male i.1979 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-003 Trogonoptera brookiana Male i.1979 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-004 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-005 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-006 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-007 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-008 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-009 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-010 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-011 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-012 Trogonoptera brookiana Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-013 Trogonoptera brookiana Male iv.1981 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-014 Trogonoptera brookiana Male iv.1981 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-015 Trogonoptera brookiana Male 1.iii.1965 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-016 Trogonoptera brookiana Male 1.iii.1965 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-017 Trogonoptera brookiana Male 11.ii.2001 Cameron Highland, 6 miles from Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-018 Trogonoptera brookiana Female iv.1965 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-019 Trogonoptera brookiana Female iii.1965 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-020 Trogonoptera brookiana Female Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-021 Trogonoptera brookiana Female v.1967 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-022 Trogonoptera brookiana Female ii.1967 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-023 Trogonoptera brookiana Female 28.ii.1964 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1107-024 Trogonoptera brookiana Male 20.iv.1973 Mt. Kapori, Mehakit, Karimantan, Borneo, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1107-025 Trogonoptera brookiana Male xi.1961 Vic. Brunei, Borneo S. Igarashi
IGA-Pa1107-026 Trogonoptera brookiana Male 12.iv.1973 Mt. Kapori, Mehakit, Karimantan, Borneo, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1107-027 Trogonoptera brookiana Male vi.1915 Melamam, Borneo, Malaysia G. F. C. Woolett
IGA-Pa1107-028 Trogonoptera brookiana Female 17.iv.1973 Mt. Kapori, Mehakit, Karimantan, Borneo, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1107-029 Trogonoptera brookiana Female vi.1915 Melamam, Borneo, Malaysia G. F. C. Woolett