>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1105

14matching. Displaying : 1 - 14


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1105-001 Ornithoptera paradisea Male xii.1974 Mt. Prince Alexander, PNG S. Igarashi
IGA-Pa1105-002 Ornithoptera paradisea Male 8.iv.1973 Toricelli Range S. Igarashi
IGA-Pa1105-003 Ornithoptera paradisea Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1105-004 Ornithoptera paradisea Male xii.1974 Mt. Prince Alexander, PNG S. Igarashi
IGA-Pa1105-005 Ornithoptera paradisea Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1105-006 Ornithoptera paradisea Male xii.1974 Mt. Prince Alexander, PNG S. Igarashi
IGA-Pa1105-007 Ornithoptera paradisea Male Mts. Arfak, West Irian, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1105-008 Ornithoptera paradisea Female Mts. Arfak, West Irian, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1105-009 Ornithoptera paradisea Female 27.ii.1973 Alexander Range, PNG S. Igarashi
IGA-Pa1105-010 Ornithoptera paradisea Female xii.1974 Mt. Prince Alexander, PNG S. Igarashi
IGA-Pa1105-011 Ornithoptera paradisea Female xii.1974 Mt. Prince Alexander, PNG S. Igarashi
IGA-Pa1105-012 Ornithoptera paradisea Female 2.vi.1973 Manokwari, W. Irian, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1105-013 Ornithoptera paradisea Female xii.1974 Mt. Prince Alexander, PNG S. Igarashi
IGA-Pa1105-014 Ornithoptera paradisea Female Arfak, Papua, Indonesia S. Igarashi