>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1072

26matching. Displaying : 1 - 26


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1072-001 Troides helena Female 3.xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-002 Troides helena Female vi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-003 Troides helena Female vi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-004 Troides helena Female 21.ix.1970 S. Igarashi
IGA-Pa1072-005 Troides helena Female 21.ii.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1072-006 Troides helena Female 14.xi.1991 Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-007 Troides helena Male 11.xi.1991 7 miles from Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-008 Troides helena Male 21.ii.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1072-009 Troides helena Male 14.ix.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-010 Troides helena Male 21.ii.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1072-011 Troides helena Male 24.ii. S. Igarashi
IGA-Pa1072-012 Troides helena Female S. Igarashi
IGA-Pa1072-013 Troides helena Male 1.viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-014 Troides oblongomaculatus Male 11.ix.1974 Buru Is., Moluccas, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-015 Troides helena Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-016 Troides helena Male 12.xi.1991 Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-017 Troides helena Female 15.xi.1991 Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-018 Troides dohertyi Female 14.xi.1991 Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1072-019 Troides dohertyi Male 21.vi.1976 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-020 Troides dohertyi Male 19.x.1976 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-021 Troides dohertyi Male 12.vi.1976 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-022 Troides dohertyi Male 2.vi.1976 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-023 Troides dohertyi Male 11.vi.1979 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-024 Troides dohertyi Female 11.vi.1976 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-025 Troides dohertyi Female 19.vi.1976 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1072-026 Troides dohertyi Female 11.vi.1973 Talaud Is., Indonesia S. Igarashi