>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1066

23matching. Displaying : 1 - 23


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1066-001 Troides aeacus Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-002 Troides aeacus Male xii.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-003 Troides aeacus Male xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-004 Troides aeacus Male xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-005 Troides aeacus Male xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-006 Troides aeacus Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-007 Troides aeacus Female xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-008 Troides aeacus Female i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-009 Troides aeacus Female xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-010 Troides aeacus Female xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1066-011 Troides aeacus Male 30.xi.2002 Br. Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1066-012 Troides aeacus Male 3.xii.2002 Br. Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1066-013 Troides aeacus Male 13.xii.2002 Br. Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1066-014 Troides minos Male 13.vii.2003 Lower Nadogani, Nilgiri Hill, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-015 Troides minos Male 20.vii.2003 Lower Nadogani, Nilgiri Hill, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-016 Troides minos Male 14.vii.2003 Lower Nadogani, Nilgiri Hill, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-017 Troides minos Male 4.vii.2003 Ghat Rd., Nilgiri Hills, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-018 Troides minos Male 16.vi.2003 Ghat Rd., Nilgiri Hills, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-019 Troides minos Male 20.vi.2003 Ghat Rd., Nilgiri Hills, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-020 Troides minos Female 17.vi.2003 Ghat Rd., Nilgiri Hills, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-021 Troides minos Female 13.vi.2003 Ghat Rd., Nilgiri Hills, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-022 Troides minos Female 14.vii.2003 Ghat Rd., Nilgiri Hills, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1066-023 Troides minos Female 30.vi.2003 Ghat Rd., Nilgiri Hills, S. India S. Igarashi