>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1060

38matching. Displaying : 1 - 38


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1060-001 Atrophaneura nox Male i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-002 Atrophaneura nox Male 3.i.1972 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-003 Atrophaneura nox Male 6.xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-004 Atrophaneura nox Male i.1972 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-005 Atrophaneura nox Male v.1972 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-006 Atrophaneura nox Male viii.1972 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-007 Atrophaneura nox Female v.1972 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-008 Atrophaneura nox Female viii.1972 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-009 Atrophaneura nox Female 12.xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-010 Atrophaneura nox Female 9.xi.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-011 Atrophaneura nox Female 24.x.1971 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-012 Atrophaneura nox Female i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-013 Atrophaneura nox Female 15.iii.1969 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-014 Atrophaneura nox Male i.1972 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-015 Atrophaneura nox Female i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-016 Atrophaneura nox Male 30.xii.1976 Brastagi, N. W. Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-017 Atrophaneura nox Male 25.iii.1973 Brastagi, N. W. Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-018 Atrophaneura nox Male vi.1992 Brastagi, N. W. Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-019 Atrophaneura nox Male vi.1977 Bandar Baru, Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-020 Atrophaneura nox Female vii.1992 Brastagi, N. W. Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-021 Atrophaneura nox Female v.1992 Brastagi, N. W. Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-022 Atrophaneura nox Female 19.iii.1975 Brastagi, N. W. Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-023 Atrophaneura nox Female vi.1977 Kuta Cane, Atjeh, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-024 Atrophaneura nox Male 3.vii.1969 Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-025 Atrophaneura nox Male xi.1972 Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-026 Atrophaneura nox Female Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-027 Atrophaneura nox Female Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-028 Atrophaneura nox Female xi.1972 Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-029 Atrophaneura nox Female Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-030 Atrophaneura nox Female 6.viii.1970 Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-031 Atrophaneura nox Male Mt. Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-032 Atrophaneura nox Female 6.viii.1970 Mt. Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-033 Atrophaneura nox Male 7.vi.2002 Mt. Walet, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-034 Atrophaneura nox Female 7.vi.2002 Mt. Walet, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1060-035 Atrophaneura nox Male 12.iii.1972 Poring, Sabah, Borneo, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-036 Atrophaneura nox Male 12.iii.1972 Poring, Sabah, Borneo, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1060-037 Atrophaneura nox Female 7.vi.2002 Mt. Walet, W. Java, Indonesia Y. Mukoyama
IGA-Pa1060-038 Atrophaneura nox Male 6.vi.2002 Mt. Walet, W. Java, Indonesia Y. Mukoyama