>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1059

33matching. Displaying : 1 - 33


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1059-001 Atrophaneura dixoni Female 24.iv.1975 Palopo, C. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-002 Atrophaneura dixoni Female 21.v.1976 Palopo, C. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-003 Atrophaneura dixoni Female 9.v.1976 Palopo, C. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-004 Atrophaneura dixoni Female 22.v.1976 Palopo, C. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-005 Atrophaneura dixoni Female 17.v.1975 Palopo, C. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-006 Atrophaneura dixoni Female 24.v.1976 Palopo, C. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-007 Atrophaneura kuehni Male Palu, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-008 Atrophaneura kuehni Male Palu, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-009 Atrophaneura kuehni Male 9.iv.1979 Doloduo, N. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-010 Atrophaneura kuehni Male 12.iv.1979 Doloduo, N. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-011 Atrophaneura kuehni Female Palu, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-012 Atrophaneura kuehni Female Palu, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-013 Atrophaneura kuehni Female 11.iv.1979 Doloduo, N. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-014 Atrophaneura kuehni Female 9.iv.1978 Doloduo, N. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-015 Atrophaneura kuehni Female Palu, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1059-016 Atrophaneura aidoneus Male 22.viii.1986 Br. Teesta, India S. Igarashi
IGA-Pa1059-017 Atrophaneura aidoneus Male 22.viii.1986 Br. Teesta, India S. Igarashi
IGA-Pa1059-018 Atrophaneura aidoneus Male 27.x.1985 Br. Teesta, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-019 Atrophaneura aidoneus Male 28.x.1985 Br. Teesta, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-020 Atrophaneura aidoneus Male 27.x.1985 Br. Teesta, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-021 Atrophaneura aidoneus Male 21.vii.1970 Br. Majitar River, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-022 Atrophaneura aidoneus Male 21.vii.1970 Br. Teesta, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-023 Atrophaneura aidoneus Female 21.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-024 Atrophaneura aidoneus Female Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-025 Atrophaneura aidoneus Female 19.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-026 Atrophaneura aidoneus Female 1.xi.1985 Br. Teesta, India S. Igarashi
IGA-Pa1059-027 Atrophaneura aidoneus Female 28.viii.1986 Teesta, India S. Igarashi
IGA-Pa1059-028 Atrophaneura aidoneus Male 30.x.1985 Teesta, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-029 Atrophaneura aidoneus Male 28.vii.1970 Majitar River, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-030 Atrophaneura aidoneus Male 21.vii.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1059-031 Atrophaneura aidoneus Male iv.1979 Chiang Mai, Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1059-032 Atrophaneura aidoneus Male 26.xii.1978 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1059-033 Atrophaneura aidoneus Male 26.xii.1978 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi