>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1057

31matching. Displaying : 1 - 31


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1057-001 Atrophaneura dixoni Male 6.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-002 Atrophaneura dixoni Male 19.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-003 Atrophaneura dixoni Male 6.ii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-004 Atrophaneura dixoni Male 21.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-005 Atrophaneura dixoni Male 12.xi.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-006 Atrophaneura dixoni Male 4.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-007 Atrophaneura dixoni Male 23.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-008 Atrophaneura dixoni Male 27.ii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-009 Atrophaneura dixoni Male 2.iii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-010 Atrophaneura dixoni Male 15.iii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-011 Atrophaneura dixoni Male 12.xi.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-012 Atrophaneura dixoni Male 16.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-013 Atrophaneura dixoni Male 22.ii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-014 Atrophaneura dixoni Male 14.iii.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-015 Atrophaneura dixoni Male 20.iii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-016 Atrophaneura dixoni Male iii.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-017 Atrophaneura dixoni Male 2.v.1974 C. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-018 Atrophaneura dixoni Male 9.iii.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-019 Atrophaneura dixoni Male 2.iii.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-020 Atrophaneura dixoni Male 15.iii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-021 Atrophaneura dixoni Female 3.vi.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-022 Atrophaneura dixoni Female 4.vi.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-023 Atrophaneura dixoni Female 13.vi.1977 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-024 Atrophaneura dixoni Female 12.vi.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-025 Atrophaneura dixoni Female 6.v.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-026 Atrophaneura dixoni Female 24.ii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-027 Atrophaneura dixoni Female 12.v.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-028 Atrophaneura dixoni Female 16.v.1976 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-029 Atrophaneura dixoni Female 22v.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-030 Atrophaneura dixoni Female 19.iv.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1057-031 Atrophaneura dixoni Male 21.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi