>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1055

40matching. Displaying : 1 - 40


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1055-001 Byasa latreillei Male 3.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-002 Byasa latreillei Male 19.v.1965 Jibingo (2100 m), Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-003 Byasa latreillei Male 3.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-004 Byasa latreillei Male 17-18.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-005 Byasa latreillei Male 8-10.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-006 Byasa latreillei Male 8-10.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-007 Byasa latreillei Male 21-22.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-008 Byasa latreillei Male 6.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-009 Byasa latreillei Male 6.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-010 Byasa latreillei Male 11.vi.1978 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-011 Byasa latreillei Female 18.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-012 Byasa latreillei Male 3.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-013 Byasa latreillei Male 3.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-014 Byasa latreillei Male 3.v.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-015 Byasa latreillei Male 3.v.1966 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-016 Byasa latreillei Female 8-10.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-017 Byasa latreillei Male 11-16.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-018 Byasa latreillei Female 8-10.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-019 Byasa latreillei Female 17-18.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-020 Byasa latreillei Female 11.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-021 Byasa latreillei Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-022 Byasa latreillei Male v.1962 Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-023 Byasa latreillei Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-024 Byasa latreillei Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-025 Byasa latreillei Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-026 Byasa latreillei Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-027 Byasa latreillei Female 9.v.1969 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-028 Byasa latreillei Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1055-029 Byasa latreillei Female 31.v.1976 Naga Hill, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-030 Byasa latreillei Male v.1968 Himalayan, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1055-031 Byasa latreillei Female 24.v.2004 Chudu Razi, E. Kachin, Myanmar S. Igarashi
IGA-Pa1055-032 Byasa polla Male v.1971 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-033 Byasa polla Male v.1971 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-034 Byasa polla Male Assam, Naga Hills, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-035 Byasa polla Male 12.v.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-036 Byasa polla Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-037 Byasa polla Male Assam, Naga Hills, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-038 Byasa polla Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-039 Byasa polla Female Assam, Naga Hills, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1055-040 Byasa latreillei Pupa 29.iv.1968 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi