>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1053

19matching. Displaying : 1 - 19


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1053-001 Byasa dasarada Female 4.vii.1968 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1053-002 Byasa dasarada Female 2.vii.1963 Rhawn Pokri-Gordiagong, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1053-003 Byasa dasarada Female 6.vii.1968 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1053-004 Byasa dasarada Female 9.vii.1963 Gunsa, Cola-unnamed, E. Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1053-005 Byasa dasarada Female 3.1968 Br. S. Igarashi
IGA-Pa1053-006 Byasa dasarada Female S. Igarashi The data is indecipherable. The number "130" is written on the label.
IGA-Pa1053-007 Byasa polyeuctes Male v.1962 Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1053-008 Byasa polyeuctes Male v.1962 Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1053-009 Byasa polyeuctes Male v.1962 Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1053-010 Byasa polyeuctes Female Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1053-011 Byasa polyeuctes Female v.1962 Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1053-012 Byasa polyeuctes Female 5.xi.1985 Br. Teesta River, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1053-013 Byasa polyeuctes Male 20.xii.1978 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1053-014 Byasa polyeuctes Male 6.vii.1978 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1053-015 Byasa polyeuctes Male 2.xi.1978 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1053-016 Byasa polyeuctes Male 24.vi.1965 Khao Chong, S. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1053-017 Byasa polyeuctes Male 22.v.1978 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1053-018 Byasa polyeuctes Male 22.vi.1965 Khao Chong, S. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1053-019 Byasa polyeuctes Male 22.xii.1978 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi