>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1037

46matching. Displaying : 1 - 46


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1037-001 Pachliopta mariae Male i.1975 Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-002 Pachliopta phegeus Female 21.viii.1967 Bolijoon, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-003 Pachliopta phegeus Male 21.viii.1967 Bolijoon, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-004 Pachliopta phegeus Female 21.viii.1967 Bolijoon, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-005 Pachliopta phlegon Female ix.1973 Boac Marinduque Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-006 Pachliopta mariae Male 22.i.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-007 Pachliopta mariae Male 19.v.1971 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-008 Pachliopta phegeus Male 28.xii.1975 Aleqira, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-009 Pachliopta leytensis Male 21.i.1976 Catmon, St. Bernard, Leyte Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-010 Pachliopta phlegon Male viii.1976 Pinamalayan, Mindolo Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-011 Pachliopta mariae Male Polillo Is., Quezon Prov., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-012 Pachliopta mariae Male i.1975 Basul, Camarines Norte, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-013 Pachliopta mariae Female i.1975 Basul, Camarines Norte, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-014 Pachliopta mariae Male iii.1977 Pinamalayan, Mindolo Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-015 Pachliopta mariae Female i.1975 Basul, Camarines Norte, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-016 Pachliopta strandi Male ix.1973 Boac Marinduque Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-017 Pachliopta strandi Male 24.viii.1976 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-018 Pachliopta strandi Male 5.ii.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-019 Pachliopta strandi Male 18.ii.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-020 Pachliopta strandi Male ix.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-021 Pachliopta strandi Male viii.1976 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-022 Pachliopta strandi Male ii.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-023 Pachliopta strandi Male 18.ii.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-024 Pachliopta strandi Male viii.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-025 Pachliopta strandi Male iv.1979 Pinamalayan, Mindolo Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-026 Pachliopta strandi Male 27.iv.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-027 Pachliopta strandi Male 23.iv.1977 Pinamalayan, Mindolo Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-028 Pachliopta strandi Male viii.1977 Pinamalayan, Mindolo Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-029 Pachliopta leytensis Male 16.viii.1967 Catmon, St. Bernard, Leyte Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-030 Pachliopta leytensis Male 27.vii.1975 Catmon, St. Bernard, Leyte Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-031 Pachliopta leytensis Male 11.vii.1978 Catmon, St. Bernard, Leyte Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-032 Pachliopta mariae Male 16.i.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-033 Pachliopta phegeus Male 26.x.1975 Aleqira, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-034 Pachliopta phegeus Male 25.xii.1975 Aleqira, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-035 Pachliopta phegeus Male 20.vi.1977 Catmon, St. Bernard, Leyte Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-036 Pachliopta phegeus Male 16.i.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-037 Pachliopta phegeus Female 21.viii.1967 Bolijoon, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-038 Pachliopta phegeus Female 15.i.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-039 Pachliopta phegeus Male 13.x.1975 Aleqira, Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-040 Pachliopta phlegon Male iii.1977 Pinamalayan, Mindolo Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-041 Pachliopta phlegon Female iii.1977 Pinamalayan, Mindolo Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-042 Pachliopta phlegon Female 29.iv.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-043 Pachliopta leytensis Female 11.ii.1976 Catmon, St. Bernard, Leyte Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-044 Pachliopta leytensis Female 9.v.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-045 Pachliopta leytensis Female 20.i.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1037-046 Pachliopta schadenbergi Female viii.1976 Baguio, N. Luzon, Philippines S. Igarashi