>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1028

23matching. Displaying : 1 - 23


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1028-001 Bhutanitis lidderdalii Male 14.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-002 Bhutanitis lidderdalii Male 14.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-003 Bhutanitis lidderdalii Male 18.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-004 Bhutanitis lidderdalii Male 14.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-005 Bhutanitis lidderdalii Male 12.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-006 Bhutanitis lidderdalii Male 14.ix.1985 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-007 Bhutanitis lidderdalii Male 12.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-008 Bhutanitis lidderdalii Male 10.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-009 Bhutanitis lidderdalii Male 16.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-010 Bhutanitis lidderdalii Male 19.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-011 Bhutanitis lidderdalii Male 13.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-012 Bhutanitis lidderdalii Male 12.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-013 Bhutanitis lidderdalii Male 14.ix.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-014 Bhutanitis lidderdalii Male 14.ix.1985 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-015 Bhutanitis lidderdalii Male 15.ix.1985 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-016 Bhutanitis lidderdalii Male 15.ix.1985 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-017 Bhutanitis lidderdalii Male 15.ix.1985 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-018 Bhutanitis lidderdalii Female 5.x.1986 Chasilakha, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1028-019 Bhutanitis lidderdalii Male v.1976 Naga Hill, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1028-020 Bhutanitis lidderdalii Female ix.1979 Chiang Dao, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1028-021 Bhutanitis lidderdalii Male 29.vii.2001 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1028-022 Bhutanitis lidderdalii Male 27.vii.2001 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1028-023 Bhutanitis lidderdalii Male 30.vii.2003 Yunnan, China S. Igarashi