>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1025

44matching. Displaying : 1 - 44


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1025-001 Bhutanitis mansfieldi Male 28.iv.1995 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-002 Bhutanitis mansfieldi Male 20.iv.2000 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-003 Bhutanitis mansfieldi Male 20.iv.1997 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-004 Bhutanitis mansfieldi Male 20.vi.1987 Kangding, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-005 Bhutanitis mansfieldi Male vi.1987 Kangding, Sichuan, China Okura Biol. Lab.
IGA-Pa1025-006 Bhutanitis mansfieldi Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1025-007 Bhutanitis mansfieldi Male 27.iv.1998 Sichuan, China Y. Koide
IGA-Pa1025-008 Bhutanitis mansfieldi Male 7.iv.1981 Xinxing (2200 m), Lu-Tien, Sichuan, China S. Umezawa leg. Paratype of ssp. pulchristriata.
IGA-Pa1025-009 Bhutanitis mansfieldi Male v.1983 Sinsing, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-010 Bhutanitis mansfieldi Male vi.1987 Kangding, Sichuan, China Okura Biol. Lab.
IGA-Pa1025-011 Bhutanitis mansfieldi Male vi.1987 Kangding, Sichuan, China Okura Biol. Lab.
IGA-Pa1025-012 Bhutanitis mansfieldi Female 26.iv.1995 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-013 Bhutanitis mansfieldi Female 20.iv.2000 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-014 Bhutanitis mansfieldi Female 27.iv.1998 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-015 Bhutanitis mansfieldi Female vi.1987 Kangding, Sichuan, China Okura Biol. Lab.
IGA-Pa1025-016 Bhutanitis mansfieldi Female 20.iv.1997 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-017 Bhutanitis mansfieldi Female 26.iv.1997 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-018 Bhutanitis mansfieldi Male 15.v.1999 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-019 Bhutanitis mansfieldi Female 26.iv.1995 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-020 Bhutanitis mansfieldi Male 10.iv.2001 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-021 Bhutanitis mansfieldi Female 10.iv.2001 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-022 Bhutanitis thaidina Female v.1982 Kangding, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-023 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-024 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-025 Bhutanitis thaidina Male 21.v.2001 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-026 Bhutanitis thaidina Male 23.v.2002 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-027 Bhutanitis thaidina Male 22.v.1995 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-028 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-029 Bhutanitis thaidina Male 22.v.1995 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-030 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-031 Bhutanitis thaidina Male 25.v.2001 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-032 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-033 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-034 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-035 Bhutanitis thaidina Female 18.vi.1980 Kangding, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-036 Bhutanitis thaidina Female vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-037 Bhutanitis thaidina Female Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-038 Bhutanitis thaidina Female 23.vi.2001 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-039 Bhutanitis thaidina Male Wavshan ? S. Igarashi No data.を削除 Indecipherable handwriting.
IGA-Pa1025-040 Bhutanitis thaidina Male v.1982 Kangding, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-041 Bhutanitis thaidina Male Tatsienlu, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-042 Bhutanitis thaidina Male Tatsienlu, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-043 Bhutanitis thaidina Male vii.1983 Congkashan, China S. Igarashi
IGA-Pa1025-044 Bhutanitis thaidina Female vii.1984 Congkashan, China S. Igarashi