>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1022

74matching. Displaying : 1 - 74


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1022-001 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-002 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-003 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-004 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-005 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-006 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-007 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-008 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-009 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-010 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-011 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-012 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-013 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-014 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-015 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-016 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-017 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-018 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-019 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-020 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-021 Luehdorfia japonica Female 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-022 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-023 Luehdorfia japonica Male 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-024 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-025 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-026 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-027 Luehdorfia japonica Female 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-028 Luehdorfia japonica Female 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-029 Luehdorfia japonica Male 5.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-030 Luehdorfia japonica Female 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-031 Luehdorfia japonica Female 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-032 Luehdorfia japonica Male 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-033 Luehdorfia japonica Male 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-034 Luehdorfia japonica Female 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-035 Luehdorfia japonica Female 7.iv.1960 Yahiko, Niigata, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-036 Luehdorfia japonica Female 24.iv.1918 S. Igarashi
IGA-Pa1022-037 Luehdorfia japonica Female 21.iii.1982 Shibakawa-cho, Shizuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-038 Luehdorfia japonica Male 22.iv.1962 Atago, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-039 Luehdorfia japonica Female iv.1975 Maruyama, Tottori, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-040 Luehdorfia japonica Female iv.1975 Maruyama, Tottori, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-041 Luehdorfia japonica Male 22.iv.1962 Atago, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-042 Luehdorfia japonica Male 21.iii.1982 Shibakawa-cho, Shizuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-043 Luehdorfia japonica Male 14.iv.1953 Isehara, Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-044 Luehdorfia japonica Male 23.iv. S. Igarashi
IGA-Pa1022-045 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-046 Luehdorfia japonica Female 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-047 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-048 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-049 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-050 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-051 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-052 Luehdorfia japonica Female 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-053 Luehdorfia japonica Male 20.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-054 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-055 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-056 Luehdorfia japonica Male 17.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-057 Luehdorfia japonica Male 14.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-058 Luehdorfia japonica Male 20.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-059 Luehdorfia japonica Female 12.iv.1962 Takao, Kyoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-060 Luehdorfia puziloi Male 26.iv.1960 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-061 Luehdorfia puziloi Male 25.iv.1960 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-062 Luehdorfia puziloi Male 26.iv.1960 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-063 Luehdorfia puziloi Male 25.iv.1966 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-064 Luehdorfia puziloi Male 27.iv.1960 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-065 Luehdorfia puziloi Female 20.iv.1961 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-066 Luehdorfia puziloi Female 3.v.1960 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-067 Luehdorfia puziloi Female 1.v.1960 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-068 Luehdorfia puziloi Female 30.iv.1961 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-069 Luehdorfia puziloi Female 1.v.1960 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-070 Luehdorfia puziloi Female 20.iv.1961 Akka, Iwate, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1022-071 Luehdorfia puziloi Female 29.iv.1966 Yahiko-mura, Niigata, Japan? S. Igarashi The locality is probably mistyped data.
IGA-Pa1022-072 Luehdorfia puziloi Female 29.iv.1966 Yahiko-mura, Niigata, Japan? S. Igarashi The locality is probably mistyped data.
IGA-Pa1022-073 Luehdorfia puziloi Female 29.v.1960 Kwannung, Korea S. Igarashi
IGA-Pa1022-074 Luehdorfia puziloi Female 5.v.1956 Kamuikotan, Hokkaido, Japan? S. Igarashi