>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1017

99matching. Displaying : 1 - 99


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1017-001 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-002 Allancastria deyrollei Male 8.v.1960 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-003 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-004 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-005 Allancastria deyrollei Male 12.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-006 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-007 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-008 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-009 Allancastria deyrollei Male 27.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-010 Allancastria deyrollei Male 8.v.1960 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-011 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-012 Allancastria deyrollei Male 10.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-013 Allancastria deyrollei Male 8.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-014 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-015 Allancastria deyrollei Male 10.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-016 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-017 Allancastria deyrollei Male 8.v.1960 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-018 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-019 Allancastria deyrollei Male 10.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-020 Allancastria deyrollei Male 8.v.1960 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-021 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-022 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-023 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-024 Allancastria deyrollei Male 6.v.1960 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-025 Allancastria deyrollei Male 27.iv.1960 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-026 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-027 Allancastria deyrollei Male 1.v.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-028 Allancastria deyrollei Male 31.iii.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-029 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-030 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-031 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-032 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-033 Allancastria deyrollei Male 1.v.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-034 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-035 Allancastria deyrollei Male 27.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-036 Allancastria deyrollei Male 9.v.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-037 Allancastria deyrollei Male 22.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-038 Allancastria deyrollei Male 12.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-039 Allancastria deyrollei Male 1.v.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-040 Allancastria deyrollei Male 6.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-041 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-042 Allancastria deyrollei Male 24.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-043 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-044 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-045 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-046 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-047 Allancastria deyrollei Male 1.v.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-048 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-049 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-050 Allancastria deyrollei Male 1.v.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-051 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-052 Allancastria deyrollei Male 9.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-053 Allancastria deyrollei Female 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-054 Allancastria deyrollei Female 24.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-055 Allancastria deyrollei Female 22.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-056 Allancastria deyrollei Female 21.v.1971 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-057 Allancastria deyrollei Female 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-058 Allancastria deyrollei Female 7.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-059 Allancastria deyrollei Female 10.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-060 Allancastria deyrollei Female 8.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-061 Allancastria deyrollei Female 12.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-062 Allancastria deyrollei Female 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-063 Allancastria deyrollei Male 8.v.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-064 Allancastria deyrollei Male 11.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-065 Allancastria deyrollei Female 25.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi
IGA-Pa1017-066 Allancastria deyrollei Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1017-067 Allancastria deyrollei Male 21-23.iii.1972 Anatolia, vic. Alanya, Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-068 Allancastria deyrollei Female Aksehir, Suitan-Dagh, Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-069 Allancastria cerisy cerisy Female 7.iv.1983 Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-070 Allancastria cerisy cerisy Female 25.iv.1985 Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-071 Allancastria cretica Male 9.iv.1961 Graecia, Kreta, Perama R. Bender
IGA-Pa1017-072 Allancastria cretica Male 15.iv.1978 Creta, Greece S. Igarashi
IGA-Pa1017-073 Allancastria cretica Male 15.iv.1978 Creta, Greece S. Igarashi
IGA-Pa1017-074 Allancastria louristana Male 8-10.iv.1978 Ostan Boyr-Ahmadi, Iran S. Igarashi
IGA-Pa1017-075 Allancastria louristana Male 8-10.iv.1978 Ostan Boyr-Ahmadi, Iran S. Igarashi
IGA-Pa1017-076 Allancastria louristana Male 20-30.iv.1993 Malavi, Louristan, Iran Bollino
IGA-Pa1017-077 Allancastria louristana Male 20-30.iv.1993 Malavi, Louristan, Iran Bollino
IGA-Pa1017-078 Allancastria louristana Female 20-30.iv.1993 Malavi, Louristan, Iran Bollino
IGA-Pa1017-079 Allancastria cerisy ferdinandi Male 24.v.1976 Ohrid, Macedonia, Yugoslavia S. Igarashi
IGA-Pa1017-080 Allancastria cerisy ferdinandi Female 23.v.1978 Ohrid, Macedonia, Yugoslavia S. Igarashi
IGA-Pa1017-081 Allancastria cerisy ferdinandi Male 11.v.1978 Br. Bulgaria S. Igarashi
IGA-Pa1017-082 Allancastria cerisy ferdinandi Male 29.iv.1985 Br. S. Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-083 Allancastria cerisy ferdinandi Male 15.v.1975 S. V. Dodrogea, Romania S. Igarashi
IGA-Pa1017-084 Allancastria cerisy ferdinandi Male 1.v.1985 Br. S. Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-085 Allancastria cerisy ferdinandi Female 6.v.1985 S. Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-086 Allancastria cerisy ferdinandi Female 3.v.1985 S. Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-087 Allancastria deyrollei Male 12.iv.1974 Nabaa Faour, C. Lebanon S. Igarashi
IGA-Pa1017-088 Allancastria deyrollei Female 12.iv.1974 Anjar, C. Lebanon S. Igarashi
IGA-Pa1017-089 Allancastria cerisy ferdinandi Female Skutari S. Igarashi
IGA-Pa1017-090 Allancastria cerisy ferdinandi Male 29.iv.1985 Br. Turkey S. Igarashi
IGA-Pa1017-091 Allancastria cerisy cerisy Male 2.iv.1976 Rodhos Is., Greece S. Igarashi
IGA-Pa1017-092 Allancastria cerisy cerisy Male 2.iv.1976 Rodhos Is., Greece S. Igarashi
IGA-Pa1017-093 Allancastria cerisy cerisy Male 28.v.1972 Promorsko, Bulgaria S. Igarashi
IGA-Pa1017-094 Allancastria cerisy ferdinandi Female 7.v.1977 Br. Bulgaria S. Igarashi
IGA-Pa1017-095 Allancastria caucasica Male iv.1994 Br. Caucasus, Russia S. Igarashi
IGA-Pa1017-096 Allancastria caucasica Male iv.1994 Br. Caucasus, Russia S. Igarashi
IGA-Pa1017-097 Allancastria caucasica Female iv.1994 Br. Caucasus, Russia S. Igarashi
IGA-Pa1017-098 Allancastria caucasica Female iv.1994 Br. Caucasus, Russia S. Igarashi
IGA-Pa1017-099 Allancastria deyrollei Male 10.iv.1970 Amadiya, N. Iraq S. Igarashi