>> Japanese

Kojiro Shiraishi Insect Collection. Odonata

Catalogue of the Kojiro Shiraishi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
- Odonata -

Shin-ichi Suda1, Yuki Sugiura2, Katsuhiro Awano3, Yulina Kato4, Hayato Ito5, Yasuhiro Ito6 & Masaya Yago6

SHK-Od 016

18matching. Displaying : 1 - 18


Registration No. Family Scientific name Sex Date Locality Collector Note
SHK-Od-016-001 Calopterygidae

Calopteryx japonica Selys, 1869

Male 9.vi.2003 Kawakado, Sakado City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Unmounted.
SHK-Od-016-002 Calopterygidae

Calopteryx japonica Selys, 1869

Female 9.vi.2003 Kawakado, Sakado City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Unmounted.
SHK-Od-016-003 Calopterygidae

Calopteryx japonica Selys, 1869

Male 10.vi.2008 Kawakado, Sakado City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Unmounted.
SHK-Od-016-004 Calopterygidae

Calopteryx cornelia Selys, 1853

Male 26.vii.1961 Higashimoro, Moroyama-machi, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-016-005 Calopterygidae

Calopteryx cornelia Selys, 1853

Female 17.v.1959 Asakawa-machi, Tokyo, Japan K. Shiraishi
SHK-Od-016-006 Calopterygidae

Matrona japonica Förster, 1897

Male 10.v.1982 Hanejiohkawa River, Nago City (Okinawajima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-016-007 Calopterygidae

Matrona japonica Förster, 1897

Female 10.v.1982 Hanejiohkawa River, Nago City (Okinawajima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-016-008 Calopterygidae

Psolodesmus mandarinus kuroiwae Matsumura & Oguma in Oguma, 1913

Male 30.vii.1980 Kanpira, Taketomi-cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-016-009 Calopterygidae

Psolodesmus mandarinus kuroiwae Matsumura & Oguma in Oguma, 1913

Female 2.viii.1980 Komi, Taketomi-cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-016-010 Calopterygidae

Mnais costalis Selys, 1869

Male 29.iv.1959 Kuromegawa River, kurume-machi, Tokyo, Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. ogumai Asahina,1976 by the collector.
SHK-Od-016-011 Calopterygidae

Mnais costalis Selys, 1869

Male 29.iv.1959 Kuromegawa River, kurume-machi, Tokyo, Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. costalis Selys, 1869 by the collector.
SHK-Od-016-012 Calopterygidae

Mnais costalis Selys, 1869

Female 29.iv.1959 Kuromegawa River, kurume-machi, Tokyo, Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. asahinai Suzuki,1984 by the collector.
SHK-Od-016-013 Calopterygidae

Mnais pruinosa Selys, 1853

Male 14.v.1976 Azu, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Identified as Mnais pruinosa costalis Selys, 1869 f. costalis Selys, 1869 by the collector.
SHK-Od-016-014 Epiophlebiidae

Epiophlebia superstes (Selys, 1889)

Female 12.v.1985 Higashiagano, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Unmounted.
SHK-Od-016-015 Petaluridae

Tabypteryx pryeri (Selys, 1889)

Male 6.vi.1987 Azu, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Unmounted.
SHK-Od-016-016 Petaluridae

Tabypteryx pryeri (Selys, 1889)

Female 6.vi.1987 Azu, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi Unmounted.
SHK-Od-016-017 Petaluridae

Tabypteryx pryeri (Selys, 1889)

Female 26.v.1957 Hanno Station, Hanno City, Saitama Pref., Japan K. Shiraishi
SHK-Od-016-018 Gomphidae

Anisogomphus maacki (Selys, 1872)

Male 17.viii.1970 Mt. Yatsugatake, Ychiho-mura, Nagano Pref., Japan K. Shiraishi